Vetenskapligt råd

Nätverkets vetenskapliga råd består av etablerade forskare och kliniker inom olika discipliner som bistår med sin expertis för att underlätta forskning på psykedeliska substanser i Sverige.

Alexander-Lebedev.jpg

Alexander Lebedev, MD PhD

Alexander Lebedev är psykiater och postdoktoral forskare vid Aging Research Center, Karolinska Institutet. Han har ett pågående samarbete med Psychedelic Research Group vid Imperial College London, vilket hittils resulterat i två publicerade artiklar.

Alexander på researchgate.

HjSxCm8I.jpg

Fredrik von Kieseritzky, PhD

Fredrik von Kieseritzky är teknologie doktor i organisk kemi och läkemedelskemist. Fredrik forskar på neurodegenerativa sjukdomar och smärta, och nya läkemedel och terapier mot dessa. VD för Arubedo AB.

Fredrik på researchgate.

Gustav_Nilsonne_2.jpg

Gustav Nilsonne, MD PhD

Gustav Nilsonne forskar vid Stressforskningsinstitutet (SU) samt undervisar vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (KI). Hans nuvarande arbetsfält är kognitiv neurovetenskap, med huvudsaklig inriktning mot emotionell reglering och beslutsfattande i hjärnan.

Gustav Nilsonne på researchgate. 

12474051_10153215441612312_8281266833056632922_o.jpg

Andreas Åberg, MD

Andreas Åberg är specialist och överläkare i psykiatri vid Sundsvalls sjukhus.  Konsultläkare och VD för Levante Psykiatri.