Psykedelisk vetenskap?

Under relativt lång tid betraktades psykedeliska substanser som till exempel LSD eller psilocybin som mycket lovande av kliniskt verksamma och forskare inom det psykiatriska och neurologiska forskningsfältet. Till exempel behandlades över 40 000 patienter med LSD mellan 1950 och 1965 och det diskuterades i över 1,000 vetenskapliga artiklar och vid sex stora internationella konferenser. De flesta psykedeliska substanserna gjordes sen olagliga under slutet av 1960-talet. Det skedde som en följd av det politiska etablissemangets försök att slå ner på dåtidens alternativkulturer, dit dessa typer av substanser spritt sig. Detta tvingade terapeuter och akademiskt verksamma att omedelbart över en natt överge sin forskning och etablerade behandlingsmetoder.

På grund av att dessa möjligheter till vidare undersökning försvann har inte det psykedeliska forskningsfältet kunnat nyttja senare tids mer utvecklade metoder och tydligare konkretisering av den vetenskapliga metoden som skett sedan 1960-talet och framåt. Bristen på kontrollgrupper, kontrollerad screening av försökspersoner, uppföljningsstudier och andra essentiella delar av vetenskaplig studiedesign har gjort det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån den begränsade och till stor del bristfälliga forskning som ändå hann göras.

Nu håller dock vinden på att vända, bland annat tack vare insatser av organisationer som MAPS, Beckley Foundation och Heffter Research Institute. Sedan början av 1990-talet har viss psykedelisk forskning kunna bedrivas i enlighet med modern vetenskaplig metodologi på några få platser i världen. Resultaten av dessa studier har visat på stor utvecklingspotential och en växande skara aktiva forskare uttrycker en åsikt att det finns goda skäl att vidare studera substanser inom det psykedeliska fältet för medicinskt och psykoterapeutisk bruk. Mängden studier som pågår och påbörjas ökar nu i snabb takt och dörrarna för detta eftersatta forskningsfält öppnas allt mer år för år.


Läs mer:

The Trip Treatment (The New Yorker, 2015):              http://www.newyorker.com/magazine/2015/02/09/TRIP-TREATMENT

A brief history of psychedelic psychiatry (The Guardian, 2014): https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2014/sep/02/psychedelic-psychiatry

Psychedelic medicine, a re-emerging therapeutic paradigm (Tupper et al., 2015): http://www.cmaj.ca/content/early/2015/09/08/cmaj.141124.extract