Uppsatstävling

Nätverket för psykedelisk vetenskap arbetar för att främja forskning, och då ingår naturligtvis att främja studier inom området. Psykedelisk vetenskap är ett multidisciplinärt fält, vilket innebär att det går att finna intressanta forskningsfrågor inom nästan vilken disciplin som helst. Fältet växer också snabbt - att skriva en uppsats kan vara det första steget mot en mycket spännande karriär. Samtidigt är ämnet fortfarande kontroversiellt, och öppensinnade handledare växer inte på träd. För att stimulera till studier och skapa ett öppnare akademiskt klimat delar vi årligen ut ett pris till bästa uppsats relaterad till psykedelisk vetenskap! 

Prissumman är på 5000 SEK och utgår till bästa uppsats på C-nivå eller högre. Uppsatsen kan vara inom vilken disciplin som helst - naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora går lika bra. Uppsatsen ska vara skriven av en student vid en svensk högskola eller universitet, och den ska vara godkänd. Vinnande bidrag utses ut en gång per år, den 30 januari, till uppsatser skrivna under föregående år. Bidrag skickas till uppsats@psykedeliskvetenskap.org. Vinnaren i uppsatstävlingen utses av föreningens vetenskapliga råd. Vi förbehåller oss rätten att avstå från att dela ut priset.

Hur formulera forskningsfråga? Hur funkar det det ihop med metod? Kan man göra en datainsamling i Sverige? Dessa frågor diskuteras friskt i våra interna kommunikationskanaler på facebook och Slack. Välkommen att gå med i föreningen så hjälps vi åt!