Syfte

Föreningens syfte är att främja ett vetenskapligt förhållningssätt till psykedeliska substanser och öka möjligheterna för forskare att undersöka verkningsmekanismer, risker och potentiella kliniska tillämpningar. Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (NPV) betraktar dessa ämnens terapeutiska potential som lovande och värd vidare utredning. Därför är insamling och spridning av vetenskapligt baserad information avgörande för att öka vår förståelse för dessa ämnen. Detta syfte eftersträvas genom att:

  1. Skapa kontakter mellan forskare och övriga intresserade av fältet psykedelisk vetenskap, i syfte att utbyta idéer och kunskap samt att skapa forskningsprojekt.

  2. Föra dialoger med relevanta organisationer för att möjliggöra sådan forskning.

  3. Informera allmänheten om vad psykedelisk vetenskap är och om möjliga tillämpningar. Detta för att höja medvetenheten om, och förhoppningsvis stödet för, dessa frågor.

NPV ämnar inte föra diskussioner om psykedeliska substanser utanför detta vetenskapliga ramverk. Diskussioner om rekreationellt bruk och narkotikapolitik faller därför utanför vårt syfte. Många psykedeliska substanser är idag olagliga i Sverige och runtom i världen. Vi avråder från allmänt bruk av psykedeliska substanser och uppmanar ingen till att begå lagbrott. 

För mer information om olika psykedeliska substanser rekommenderar vi drugscience.org.uk.