Om oss

Grunden till Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV) skapades under 2015 av ett antal studenter och yrkesverksamma inom vårdsektorn. Genom sociala medier upptäckte dessa ett gemensamt intresse för den internationella forskning som pågår runt om i världen men som är relativt okänd i Sverige. Efter att ha anordnat en välbesökt filmvisning under hösten 2015 togs beslutet att nätverkets ambitioner bäst skulle eftersträvas genom bildandet av en ideell förening. Söndagen den 20 mars 2016 hölls således ett konstituerande årsmöte, under vilket stadgar och en verksamhetsplan för året antogs. Årsmötet valde också en styrelse som leder föreningens verksamhet till nästa årsmöte.

Sedan dess har NPV växt och vidgats bland intresserade studenter, kliniskt yrkesverksamma och forskare inom medicin, psykologi och neurovetenskap. Genom att organisera nätverksmöten, filmvisningar och föreläsningar vill NPV öppna upp för en dialog kring både risker och potentiella fördelar med psykedeliska substanser för att motverka den okunskap som ofta finns rörande dessa. NPV har för avsikt att ingå i ett större växande internationellt nätverk av organisationer inom detta spännande forskningsfält.

NPV arrangerar nätverksmöten i Stockholm ungefär en gång i månaden och på sikt även i andra städer i Sverige. Nätverksmöten är informella träffar för medlemmar med syfte att knyta kontakter, utbyta idéer och lära sig av varandra. Föreningen bjuder på fika och diskussionerna rör sig ofta kring ett på förhand valt tema. Ibland bjuder vi in externa experter som föreläser. Vi arrangerar även större evenemang som är öppna för allmänheten med syfte att sprida information och förändra attityder till psykedelisk vetenskap. Under 2016 planerar vi två öppna föreläsningar och en filmvisning. Utöver det har vi genomfört en insamling under en välgörenhetsmiddag till förmån för kommande fas 3 studier i USA inom MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD.