Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV) är en ideell förening baserad i Stockholm som verkar för att främja ett vetenskapligt utforskande av psykedeliska substanser. Vi anser att det finns en hög potential till viktiga tillämpningar inom det psykologiska och medicinska fältet som motiverar vidare utredning. Vi avser genom att informera och sprida kunskap om detta forskningsfält att bidra till möjligheter för vetenskaplig granskning av data och framtida utveckling av nya evidensbaserade metoder.

Nätverket arrangerar föreläsningar, filmvisningar och seminarier i syfte att föra samman olika intresserade individer, kliniskt yrkesverksamma och aktiva forskare inom relevanta områden. Välkommen att följa med!