Du blir medlem genom att fylla i nedanstående formulär och i nästa steg betala medlemsavgiften. För att bli medlem krävs att du läser och godkänner föreningens stadgar samt integritetspolicy. Uppgifter om geografisk placering, kännedom om föreningen samt utbildning är frivilliga.

Den som blir medlem under kalenderårets sista kvartal, får 50% rabatt på medlemskap efterföljande kalenderår. , får 50% rabatt på medlemskap efterföljande kalenderår. Detta innebär att alla som går med i föreningen till ordinarie avgift fram till 31 december 2018 betalar 150 kr för 2019.