Du blir medlem genom att fylla i nedanstående formulär och i nästa steg betala medlemsavgiften. För att bli medlem krävs att du läser och godkänner föreningens stadgar samt integritetspolicy. Uppgifter om geografisk placering, kännedom om föreningen samt utbildning är frivilliga.