Medlemskap för 2018

Som medlem får du tillgång till nätverkets interna kommunikation och blir bjuden till regelbundna nätverksträffar i Stockholm. Dessutom får du reducerat pris på alla evenemang arrangerade av föreningen, och får möjlighet att själv påverka på årsmötet och medlemsmöten. Vi uppmuntrar lokala initiativ och det finns möjlighet att söka pengar för att arrangera t.ex. föreläsningar. Föreningen är beroende av medlemsavgiften för att genomföra årets verksamhetsplan. Våra utgifter inkluderar bland annat flygbiljetter för internationella forskare, licens för filmvisningar och avgifter för att driva den här hemsidan. Under 2018 arrangerar vi en internationell vetenskaplig konferens som innebär en stor kostnad.

Många psykedeliska substanser är idag olagliga i Sverige och runtom i världen. Föreningens verksamhet drivs inom ramen för svensk lagstiftning. Vi avråder från bruk av psykedeliska substanser och uppmanar ingen till att begå lagbrott. Även diskussioner om rekreationellt bruk och narkotikapolitik faller utanför organisationens syfte. 

Medlemskapet gäller per kalenderår och kostar 300 kr. Studenter och låginkomsttagare betalar 200 kr. Personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Har du en fråga om integritet? Kontakta oss!

Bli medlem genom att välja medlemsavgift nedan och fyll i formuläret på nästa sida.