Medlemskap för 2017

Som medlem får du tillgång till nätverkets interna kommunikation och blir bjuden till regelbundna nätverksträffar i Stockholm. Dessutom går du gratis på alla evenemang arrangerade av Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (NPV) och får möjlighet att själv påverka på årsmötet och medlemsmöten. NPV är beroende av medlemsavgiften för att genomföra årets verksamhetsplan. Våra utgifter inkluderar bland annat flygbiljetter för internationella forskare, licens för filmvisningar och avgifter för att driva den här hemsidan. Självklart ska det också fikas på våra nätverksmöten!

Många psykedeliska substanser är idag olagliga i Sverige och runtom i världen. Föreningens verksamhet drivs inom ramen för svensk lagstiftning. Vi avråder från bruk av psykedeliska substanser och uppmanar ingen till att begå lagbrott. Även diskussioner om rekreationellt bruk och narkotikapolitik faller utanför nätverkets syfte. 

Medlemskapet gäller per kalenderår och kostar 100 kr för studenter eller motsvarande, 200 kr för individer med mer normal inkomstnivå. Den som blir medlem under årets sista kvartal, får 50% rabatt på medlemsavgiften för följande år. Medlemskapet är anonymt - när du blir medlem tilldelas du ett medlemsnummer som används i protokoll. Vår medlemsmatrikel är konfidentiell och lämnas inte ut till någon. Har du en fråga om integritet? Kontakta oss!

Så här blir du medlem:

  1. Läs igenom och kryssa för att du godkänner föreningens stadgar. Stadgarna hittar du här.
  2. Registrera dig med namn och mailadress, gärna även telefonnummer.
  3. Betala medlemsavgift. Avgiften för kalenderåret 2017 är 200 kr (100 kr för studerande el. motsv.)
Stadgar *
För att kunna bli medlem måste du ha läst och godkänt föreningens stadgar. Stadgarna hittar du i instruktionerna ovan.