Media

Denna sida uppdateras löpande med information och länkar till våra massmediala framträdanden och relaterade nyheter.

Massmedia förfrågningar till NPV hanteras på Info@psykedeliskvetenskap.org
Massmediala förfrågningar rörande Colloquium on Psychedelic Psychiatry hanteras på press@cpp2018.se

 
 

Svårigheterna att studera fördelarna med psykedeliska substanser i sverige - (2018-09-21)

I oktober anordnas Sveriges första internationella konferens för psykedelisk vetenskap. Inför den träffade vi en av arrangörerna och pratade om psykedeliska substansers potential inom psykiatrin.

 

SVT morgonstudion - Unik forskning om lsd - (2018-09-04)


Kan mikrodosering av LSD ha några positiva effekter? Vår ordförande Filip Bromberg deltog under morgonen i SVT #morgonstudion för att svara på frågor om psykedelisk vetenskap och dess medicinska potential.

 

TV4-nyheterna - Psykedeliska droger testas mot svår depression - (2018-06-19)


"Många mår psykiskt riktigt dåligt, vilket kostar lidande för drabbade och anhöriga samt pengar för samhället. Samtidigt fungerar de mediciner och behandlingar som finns inte tillräckligt bra. Så hur ska framtidens terapi se ut? Kontroversiell forskning i London undersöker om man kan få psykedeliska droger av sin doktor för att behandla bland annat svåra depressioner. Tidiga tester med ett LSD-liknande preparat har gett positiva resultat. TV4Nyheterna har besökt labbet."

 

Dagens nyheter - Nya kulturtrenden: Mikrodosera lsd på jobbet - (2018-03-24).


"Kan små mängder av psykedeliska droger öka kreativiteten och produktiviteten? Kristofer Ahlström berättar om fenomenet mikrodosering – hur hallucinogena droger används som prestationshöjare på jobbet."

 

icon - Trippad terapi - (höst 2017)


“I 40 år låg forskningen med psykedeliska ämnen som LSD nedstängd. Varför finansierar den brittiska staten nya studier? En grevinna utanför Oxford har en hand med i spelet.”

 

Dagens nyheter - Forskaren som vill förstå psykedelika - (2016-06-05)

”I framtiden kanske läkare kan skriva ut lsd eller psykedeliska svampar för patienter som har en särskilt svårbehandlad depression. I alla fall om forskaren Robin Carhart-Harris får vara med och bestämma."