LSD och psykoterapi

En ny studie från University of Basel visar att LSD minskar igenkänning av negativa känslor, samtidigt som empati och sociabilitet ökar. Dessa effekter bidrar bl.a. till att öka den terapeutiska alliansen, vilket är oerhört viktigt för ett gott utfall. Trots doser på upp till 200 μg noterades inga allvarliga biverkningar.

- Dolder, P. C., Schmid, Y., Müller, F., Borgwardt, S., & Liechti, M. E. (2016). Lsd acutely impairs fear recognition and enhances emotional empathy and sociality. Neuropsychopharmacology.