Kan psykedelia minska mäns våld i nära relationer?

I en studie nyligen publicerad i Journal of Psychopharmacology tillfrågades 302 män i fängelse om tidigare bruk av droger. Samtliga försökspersoner följdes sedan under flera år, och bruk av klassiska hallucinogener var associerat med lägre nivåer av våld inom nära relationer (Intimate Partner Violence, IPV). Vilka är de bakomliggande orsakerna till detta samband? Studiens design tillåter inga klara slutsatser kring detta, men resultatet går i linje med studier på psykedeliska substansers terapeutiska potential och ger en indikation om att dessa ämnen inte bör klumpas ihop med andra droger. Läs en klarsynt analys av studien här.

Walsh, Z., Hendricks, P. S., Smith, S., Kosson, D. S., Thiessen, M. S., Lucas, P., & Swogger, M. T. (2016). Hallucinogen use and intimate partner violence: Prospective evidence consistent with protective effects among men with histories of problematic substance use. Journal of Psychopharmacology, 0269881116642538.