Vi åkte på historiens största konferens för psykedelisk vetenskap

Det är inte lätt att sammanfatta ett evenemang som Psychedelic Science 2017 - den största konferensen om psykedelisk vetenskap någonsin. Över 3000 personer från hela världen hade kommit till Oakland för att ta del av inte mindre än 135 föreläsningar utspridda över 3 dagar, samt ett antal heldagsworkshops under dagarna innan och efter. Konferensen var helt slutsåld, en indikation på hur det ökande intresset från både forskarvärlden och allmänheten. Ett begrepp som förekommit allt mer de senaste åren är psykedeliska renässans - en återupplivning av det forskningsfält som på 60-talet verkade så lovande men sedan stängdes ned.

Nu pågår dock studier vid många universitet och i många länder, som också representerades under konferensen. Forskare kom från Brasilien, Mexiko, Australien, Schweiz, England, Tjeckien, Spanien, Kanada och många fler för att presentera såväl pågående som publicerad forskning. Längst fram befinner sig emellanåt fortfarande USA, där man tack vare organisationer som MAPS och Heffter Research Institute kunnat finansiera väldesignade forskningsprojekt utan något som helst statligt stöd. Michael och Anne Mithoefer visade de senaste resultaten för MDMA-assisterad psykoterapi vid PTSD, och Alicia Danforth och Charles Grob kunde presentera imponerande preliminära siffror för social ångest hos personer med autism. Boris Heifets från Stanford University presenterade en teori för vad som kan bli framtidens psykiatri. Gänget från Johns Hopkins University och New York University var förstås på plats - mest intressant var såklart Roland Griffiths men också Stephen Ross och Mary Cosimanos föredrag förtjänar ett särskilt omnämnande. 

Även ayahuasca, peyote, iboga och cannabis fick en del uppmärksamhet, tack vare "Plant Medicine"-spåret som kurerades av den mexikanska antropologen Bia Labate. Mest imponerade var den brasilianske hjärnforskaren Draúlio Barras de Araújo som presenterade en RCT-studie på ayahuasca för behandlingsresistent depression. I denna serie föreläsningar kom också fler perspektiv till uttryck än det biomedicinska som vi är vana vid, ett tecken på att även kulturella och antropologiska ansatser gör entré inom fältet. Det finns ett stort behov av dessa, då det blir alltmer uppenbart att en alltför reduktionistisk metodik är otillräcklig för att förstå den psykedeliska upplevelsen och dess terapeutiska mekanismer. Frågor kring placeboeffekt och blindning diskuteras ivrigt, liksom fördelar och nackdelar med att använda isolerade beståndsdelar istället för hela plantan (eller brygden).

Alla föreläsningar kommer att läggas upp i en särskild spellista på youtube som hittas här.

Liksom de flesta konferenser pågick det mest intressanta mellan och efter föreläsningarna. Såväl besökare som talare var oerhört lätta att få kontakt med, och många verkade väldigt intresserade av vårt arbete i Sverige. Det fanns en stark känsla av samhörighet och en vilja att hjälpa varandra, som bådar gott inför framtiden och gör oss stolta att vara en del av det globala nätverket för psykedelisk forskning. Minst 3 konferenser relaterade till psykedelisk vetenskap återstår under 2017 - Breaking Convention i London (30/6 - 2/7), Beyond Materialism i Prag (28/9 - 1/10) och Horizons i New York (6/10 - 8/10). Att åka på konferens är inte bara otroligt roligt  och lärorikt, det är också ett smart drag inför framtiden om man vill syssla med psykedelisk vetenskap. Om du är sugen, gå med i NPV och hitta några att åka med!