LSD och psykoterapi

En ny studie från University of Basel visar att LSD minskar igenkänning av negativa känslor, samtidigt som empati och sociabilitet ökar. Dessa effekter bidrar bl.a. till att öka den terapeutiska alliansen, vilket är oerhört viktigt för ett gott utfall. Trots doser på upp till 200 μg noterades inga allvarliga biverkningar.

- Dolder, P. C., Schmid, Y., Müller, F., Borgwardt, S., & Liechti, M. E. (2016). Lsd acutely impairs fear recognition and enhances emotional empathy and sociality. Neuropsychopharmacology.

LSD, mentala tidsresor och depression

En placebokontrollerad studie som pekar mot att LSD kan minska mentala tidsresor bakåt i tiden. Man fann både att undersökningsdeltagare i intervjuer efter erfarenheten med LSD gjorde färre referenser till det förflutna och att det neurala nätverket DMN (Default-Mode Network), som ofta associeras med grubblande, hade minskat inflytande som helhet över hjärnans system. Överdrivet ältande är ett vanligt symptom hos individer med depression och möjligen är en av förklaringarna till rapporterad antidepressiv effekt hos LSD just dess direkta effekt på möjligheten att göra mentala tidsresor bakåt.


Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26979587