Remissvar Socialdepartementet

Nätverket för psykedelisk vetenskap har överlämnat ett yttrande till Socialdepartementet som svar på en remiss (SOU 2016:93) angående klassificering av psykoaktiva substanser. Bakgrunden är det bristfälliga underlag som ligger till grund för sektionen om psykedeliska substanser.

SOU 2016:93 finns tillgänglig här.
Proposition 2017/18:221 finns tillgänglig här