Ibogaine: Upplevelser från personer med beroendeproblematik

Ibogain är den aktiva alkaloiden i en västafrikansk bark, som utöver använding i religiösa ceremonier också rapporterats hjälpa vid opiatberoende. Än så länge saknas kontrollerade studier av ibogaine, men i en nypublicerad enkätundersökning svarade 76% att upplevelsen varit "extremt hjälpsam". Om den psykedeliska upplevelsen i sig bidrar till positiva utfall för individer som behandlas med ibogain, kan förståelse av den subjektiva upplevelsen öka kunskaperna om ibogains verkningsmekanism som behandling vid beroendeproblematik.

Heink, A., Katsikas, S., & Lange-Altman, T. (2017). Examination of the Phenomenology of the Ibogaine Treatment Experience: Role of Altered States of Consciousness and Psychedelic Experiences. Journal of Psychoactive Drugs, 1-8.