Översikt: Psykedelia vid depression

James Rucker är psykiater vid Maudsley Hospital i London och hedersmedlem i NPV. Tillsammans med ett antal kollegor har han genomfört en systematisk analys av 19 äldre studier med psykedelia-assisterade interventioner vid behandling av förstämningssyndrom. Av totalt 423 patienter visade  335 (79.2 %) på en förbättring efter behandling med psykedelia.

Rucker, J. J., Jelen, L. A., Flynn, S., Frowde, K. D., & Young, A. H. (2016). Psychedelics in the treatment of unipolar mood disorders: a systematic review. Journal of Psychopharmacology30(12), 1220-1229.