Ayahuasca vid depression

Jordi Riba, hedersmedlem i NPV, är en av författarna bakom den första randomiserade, placebokontrollerade studien på antidepressiva effekter av psykedelia. Resultaten innebär robusta bevis för en snabb antidepressiv effekt av ayahuasca, och går i linje med forskning av bl.a. Robin Carhart-Harris.

Palhano-Fontes, F., Barreto, D., Onias, H., Andrade, K. C., Novaes, M., Pessoa, J., ... & Tofoli, L. (2017). Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: a randomised placebo-controlled trial. bioRxiv, 103531.