MDMA-assisterad psykoterapi vid alkoholbruksyndrom?

Tack vare decennier av hårt arbete från bl.a. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) vet vi att MDMA-assisterad psykoterapi är en lovande intervention vid PTSD, och inom några år kommer vi kanske att kunna säga det med säkerhet. Samtidigt pågår arbetet för att undersöka om MDMA kan   förhöja effekten av psykoterapi mer generellt - en sådan slutsats skulle vara revolutionerande. Ben Sessa är en av de kliniker som hoppas kunna arbeta med MDMA vid olika psykiatriska tillstånd i framtiden, för vilka idag ingen behandling hjälper. I vår påbörjar han en ny studie för att undersöka om MDMA-assisterad psykoterapi kan hjälpa personer med alkoholbruksyndrom. Tanken är att sätta in interventionen efter avgiftning, när motivationen till förändring är som störst.