Tidigare bruk av psykedelia associerat med minskad risk för opioidberoende

Amerikanska forskare har analyserat data från 44,000 brukare av illegala opioider som fyllt i National Survey on Drug Use and Health. Man fann att tidigare bruk av psykedeliska substanser var associerat med en 27% lägre risk för opioidberoende och en 40% lägre risk för opioidmissbruk. Bruk av andra illegala droger (förutom cannabis) var associerat med en högre risk för opioidberoende/missbruk. Resultaten indikerar att psykedeliska substanser är associerade med positiva psykologiska utfall och går i linje med tidigare forskning som visar god effekt av psykedelia-assisterade interventioner vid behandling av beroendetillstånd.

Pisano, V. D., Putnam, N. P., Kramer, H. M., Franciotti, K. J., Halpern, J. H., & Holden, S. C. (2017). The association of psychedelic use and opioid use disorders among illicit users in the United States. Journal of Psychopharmacology, 0269881117691453.