David E. Nichols stora översikt

Börja året med David E. Nichols uttömmande översikt från 2016! På sina inte mindre än 92 sidor är den något svårläst, men duger utmärkt att söka i och är en ovärderlig källa för de med intresse för farmakologi.

Artikeln går också att ladda ner här.

Nichols, D. E. (2016). Psychedelics. Pharmacological reviews, 68(2), 264-355.