LSD och språkprocessande

En ny studie ledd av David Nutt ger oss ledtrådar om hur hjärnan processar språk under influens av LSD. Resultat från studien visade att personer som intagit mikrodoser av LSD gjorde fler semantiska misstag än vad personer i placebogruppen gjorde. Personerna som intagit LSD tenderade att felaktigt identifiera bilder med semantiskt närliggande koncept, till exempel genom att säga 'buss' när en bild föreställde en bil. I studien föreslås att LSD ökar vår associationsförmåga, vilket i längden kan tänkas leda till ökad kreativitet. Studien visar också att forskning på LSD kan bedrivas på ett säkert sätt.

Family, N., Vinson, D., Vigliocco, G., Kaelen, M., Bolstridge, M., Nutt, D. J., & Carhart-Harris, R. L. (2016). Semantic activation in LSD: evidence from picture naming. Language, Cognition and Neuroscience, 1-8.

http://www.tandfonline.com/…/…/10.1080/23273798.2016.1217030