MDMA och prosocialt beteende

MDMA används av miljontals människor i rekreationellt syfte och sociala sammanhang. En väldokumenterad effekt av substansen är att den ger upphov till känslor av närhet och empati gentemot andra människor. Förutom att många kliniker ser MDMA som ett lovande terapi-redskap för att behandla PTSD, finns det också möjligheter att behandla sociala dysfunktioner hos personer som lider av vissa neuropsykiatriska sjukdomar, till exempel autism. 

I en artikel publicerad i Cell, argumenterar två forskare vid Stanford University School of Medicine varför de anser det vara viktigt att kartlägga MDMAs verkningsmekanism på hjärnan. De menar att MDMA kan hjälpa oss förstå de neurala mekanismerna bakom prosocialt beteende och empati. Detta är särskilt relevant i en tid då utvecklandet av nya psykiatriska läkemedel har börjat stanna av i brist på nya fynd om farmakologiska mekanismer.

Heifets, B. D., & Malenka, R. C. (2016). MDMA as a Probe and Treatment for Social Behaviors. Cell, 166(2), 269-272.