Långtidsuppföljning av psilocybin mot rökning

Hur länge kvarstår de positiva effekterna av en faciliterad psilocybinsession? Ny forskning från Johns Hopkins University fann att en klar majoritet av de patienter som tidigare behandlats med psilocybin fortfarande var rökfria vid 12- och 16 månaders uppföljning. Vid 12 månaders uppföljning skattade 13 av 15 patienter upplevelsen som en av de 5 mest personligt meningsfulla och spirituellt signifikanta händelserna i sitt liv. Studien ger fortsatt stöd till utforskandet av psykedelia som en behandlingsintervention mot beroende. 

Johnson, M. W., Garcia-Romeu, A., & Griffiths, R. R. (2016). Long-term follow-up of psilocybin-facilitated smoking cessation. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 1-6.