LSD, entropi och personlighetsförändringar

Det har länge varit känt att psykedeliska upplevelser kan skapa bestående förändringar i personlighet. Framförallt vad gäller personlighetsdraget openness (big 5). Ett par forskare från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet har under ett par år samarbetat med Robin Carhart-Harris team vid Imperial College för att utreda mer kring hur dessa förändringar sker. Nyligen har samarbetet genererat en publicerad artikel som använder data från LSD-experiment för att visa att entropi under den psykedeliska upplevelsen predicerar personlighetsförändringar.

Vi är naturligtvis stolta över ett svenskt bidrag till detta viktiga forskningsområde och ser med spänning fram emot vad samarbetet kan leda till i framtiden!

Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27151536