Psykoterapi vid psilocybin-assisterad behandling av alkoholberoende

Michael Bogenschutz vid New York University är beroendespecialist och ligger i framkant när det gäller psilocybin-assisterad psykoterapi vid alkoholberoende. Artikeln ger en översikt över den psykoterapeutiska modell som används vid NYU, diskuterar möjliga verkningsmekanismer utvecklar hypoteser för framtida forskning.

Bogenschutz, M. P., & Forcehimes, A. A. (2016). Development of a Psychotherapeutic Model for Psilocybin-Assisted Treatment of Alcoholism. Journal of Humanistic Psychology,