Psykedelia som läkemedel: ett nytt paradigm

Pinfärsk ny översiktsartikel från David E. Nichols, Matthew Johnson och Charles D. Nichols vid Heffter Research Institute med spännande resonemang kring neurala verkningsmekanismer. 

Nichols, D. E., Johnson, M. W., & Nichols, C. D. (2016). Psychedelics as Medicines: An emerging new paradigm. Clinical Pharmacology & Therapeutics.