MDMA och PTSD

Ben Sessa, psykiater och beroendespecialist, ger i julinumret av Neuroscience Letters en teoretisk grund för MDMA-assisterad psykoterapi vid PTSD.

Sessa, B. (2016). MDMA and PTSD treatment:“PTSD: From novel pathophysiology to innovative therapeutics”. Neuroscience Letters.