Kliniska applikationer av hallucinogener: en översikt

Albert Garcia-Romeu och Brennan Kersgaard från Johns Hopkins samt Peter Addy från Yale University publicerade i augusti den hittills mest utförliga och uppdaterade översiktsartikeln på kliniska applikationer av hallucinogener. Artikeln är ett måste för den som hålla sig uppdaterad på området och referenslistan på ca 17 sidor är en guldgruva för att hitta relevant forskning.

Garcia-Romeu, A., Kersgaard, B., & Addy, P. H. (2016). Clinical applications of hallucinogens: A review. Experimental and clinical psychopharmacology, 24(4), 229.