Back to All Events

Psilocybin-assisterad behandling av alkoholbruksyndrom

  • Samuelssonsalen, Karolinska Institutet 6 Tomtebodavägen Solna, Stockholms län, 171 65 Sweden (map)

Välkommen på öppen föreläsning på Karolinska Institutet!

Användningen av klassiska psykedeliska substanser vid behandling av alkoholberoende kan härledas till Hoffer och Osmonds arbete med LSD i Saskatchewan från 1953. LSD sågs ursprungligen som ett sätt att på ett säkert sätt framkalla en delirium tremens-liknande upplevelse, testades i kliniska prövningar och användes i behandlingsprogram för tusentals patienter i början av 1970-talet, vilket resulterade i väsentliga men otillräckliga bevis för dess effektivitet. Med ökande restriktioner på tillgången till psykedeliska substanser för forskning upphörde LSD-forskningen i början av 1970-talet. 40 år senare har forskning med psilocybin, en kemiskt liknande men mer kortverkande och naturligt förekommande substans, visat att psilocybin-assisterad behandling av alkoholbruksyndrom är möjlig och potentiellt effektiv. Presentationen ger en översikt över historien om användningen av klassiska psykedeliska substanser vid behandling av alkoholberoende och diskuterar utformningen av en färdig pilotstudie och en pågående fas II dubbelblind studie. Behandling- och sessionsstruktur, möjliga terapeutiska mekanismer och deltagarnas beskrivningar av psilocybin-upplevelsen ingår. Interimfynd av 12-veckors resultat från fas II-deltagare kommer att presenteras.

Om Dr Nielson:

Dr Elizabeth Nielson är psykolog vid New York University School of Medicine där hon har arbetat som terapeut på fas II-studien av psilocybin-assisterad behandling av alkoholbruksyndrom sedan starten 2015. Dr. Nielson har vidare erfarenhet av psykedelia-assisterad terapi som terapeut på MAPS fas II och III studier av MDMA-assisterad behandling av PTSD. Dr Nielson har skrivit och talat om psykedelia-assisterad terapi och klinisk forskning, psykedelisk terapeututbildning och psykedelisk integration i privatpraktik. Hon är också Director of Education and Training vid Psychedelic Education and Continuing Care Program, en del av Center for Optimal Living i New York, där hon bedriver psykoterapi och erbjuder professionella utbildning för kliniker.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Tid: Lördag 1 mars 16:00 - 18:00

Plats: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet