Back to All Events

PS Journal Club: REBUS and the Anarchic Brain

  • Biomedicum 9 Karolinska Vägen Solna, Stockholms län, 171 64 Sweden (map)

[ENGLISH SPEAKERS - if you would like to attend our next journal club, please let us know so we can prepare a presentation in English.]

Efter välförtjänt sommarlov är vi tillbaks igen med Psychedelic Science Journal Club i Stockholm! Vi startar lite senare i september men annars kommer vi fortsätta ses första tisdagen i månaden.

Vi inleder hösten med att diskutera

Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics. Pharmacological reviews, 71(3), 316-344.

I denna review artikel föreslår Robin Carhart-Harris och Karl Friston en ny modell för hur psykedeliska substanser verkar. Resultatet av att sammanföra Entropic brain theory med Hierarchical predictive coding modellen kallar de för 'REBUS and the Anarchic Brain'. (REBUS står för 'Relaxed beliefs under psychedelics'). I korthet utgår denna nya modell ifrån att psykedeliska substansers verkan på serotoninsystemet kraftigt ökar entropin i hjärnan och att entropin är ett resultat av en minskning av hjärnans hierarkiska top-down modellering av världen, till förmån för bottom-up signalering. Med andra ord, att vår medvetna upplevelse av världen under den psykedeliska upplevelsen blir mindre formad av hjärnans tendens att förutspå världen, då istället mer 'rå' information från våra sinnesorgan kan upplevas. Vidare säger Carhart-Harris och Friston att vid ordinarie medvetet tillstånd består den inre modellen av en sammanfattning av ens sinne och världen, med mycket material som sållas bort.

Enligt Carhart-Harris och Friston skulle deras modell kunna förklara samtliga fenomen kopplade till den psykedeliska upplevelsen, såsom medvetandegörandet av tidigare omedvetet psykologiskt material, då hjärnan inte längre sållar bort potentiell information. Att tillfälligt släppa på hjärnans hierarkiska processerande möjliggör nya insikter och psykologisk förändring om upplevelsen tillåts integreras i den mentala modellen av världen.


Här hittar du artikeln http://pharmrev.aspetjournals.org/content/pharmrev/71/3/316.full.pdf

Datum: 17 september kl 18-19:30
Plats: Biomedicum, Karolinskavägen 9, Solna.


The Psychedelic Science Journal Club is a forum where we discuss scientific articles in depth. At each session, a member gives a critical presentation of a selected article, followed by a group discussion. Our Journal Clubs are open for any of our members and are open for people from various backgrounds, allowing for wider discussions and opportunities to learn from each other.

🔹 Journal clubs are for NPV members only. 🔹 psykedeliskvetenskap.org/medlem