Back to All Events

Matthew W. Johnson: Psilocybin vid rökavvänjning

  • Karolinska institutet (map)

Välkomna på öppen föreläsning på Karolinska Institutet! Denna gång handlar det om hur psilocybin kan användas vid behandling av beroende av den substans som dödar flest människor i världen varje år: Tobak.

Matthew W. Johnson är docent i psykiatri vid Johns Hopkins University School of Medicine. Han är psykolog med expertis inom missbruk och riskbeteenden och har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och kapitel, varav många med fokus på psykedeliska substanser. Han har arbetat med psilocybin som läkemedel för rökavvänjning sedan 2007 och har varit terapeut i över 100 psykedeliska terapisessioner. Dr. Johnson var huvudsaklig författare till de säkerhetsriktlinjer för mänsklig psykedelisk forskning som publicerades 2008, vilket har underlättat säker initiering av psykedelisk forskning på ett ökande antal universitet.

Den första studien på psilocybin-assisterad behandling vid rökavvänjning publicerades 2014 och visade att 80% av deltagarna var rökfria efter sex månader. Den 10 september kommer Dr. Johnson att dela med sig av preliminära resultat från den pågående uppföljningsstudien som med hjälp av hjärnavbildning jämför psilocybin-assisterad psykoterapi med nikotinplåster. Läs hela abstract här: https://docdro.id/MrxbZaR

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Tid: Tisdag 10 september 17:00 - 19:00
Plats: Hörsal Vesalius, Berzelius väg 3, Solna

Vill du stötta Nätverket för psykedelisk vetenskap? Bli medlem på psykedeliskvetenskap.org/medlem!