Back to All Events

Psykedelisk pub - Göteborg

  • Jerntorgets Brygghus (map)

Efter Visning av "Magic medicine", faller det sig naturligt att ta samtalet vidare i en mer avslappnad och intim miljö. Pubkvällen blir också ett tillfälle för de som inte fick biljett till filmvisningen, att delta i samtalet! Bokningen gäller från klockan 18.

Syftet med NPV's pubkvällar är att i en informell miljö knyta kontakter och diskutera framtida projekt inom föreningen och forskning.

Nätverket för psykedelisk vetenskap är en ideell förening som finansieras av sina medlemmar. Medlemskapet kostar 300 kr/år (200 kr för studenter).
Bli medlem idag via psykedeliskvetenskap.org/medlem!