Back to All Events

Anne Wagner Ph.D: MDMA mot PTSD och som verktyg vid parterapi

  • Karolinska institutet 3 Berzelius väg Solna, Stockholms län, 171 65 Sweden (map)

Välkomna på öppen föreläsning på Karolinska Institutet! Denna gång handlar det om terapeutiska potentialer av MDMA i sammanhang av parterapi och KBT-behandling mot PTSD.

Föreläsare är Dr. Anne Wagner som är klinisk psykolog och forskare inom traumabehandling. Wagner är adjungerande professor vid Ryerson University.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Tid: Måndag 7 oktober 17:00 - 19:00
Plats: Hörsal Vesalius, Berzelius väg 3, Solna

Vill du stötta Nätverket för psykedelisk vetenskap? Bli medlem på psykedeliskvetenskap.org/medlem!

Mer information om ämnet för föreläsningen:
An early use of MDMA in psychotherapy, prior to its becoming illegal, was its use in couples therapy (e.g., Shulgin & Shulgin, 2005). Because of its empathogenic qualities, its ability to foster tolerance and acceptance of emotions, and its ability to support communication and feelings of connection, MDMA is a potentially powerful tool to work with relationships.
Relationships are fundamental in our worlds – be they present or absent, supportive or stressful. When an individual has experienced a trauma and is struggling in its aftermath, not only is the individual impacted, but so are those around them. Therefore treating the aftermath of trauma in the context of relationships has strong potential power. Cognitive Behavioral Conjoint Therapy for Posttraumatic Stress Disorder (CBCT for PTSD) was developed to work with dyads in the context of trauma recovery (Monson & Fredman, 2012). CBCT for PTSD has demonstrated decreases in PTSD symptoms, increases in relationship satisfaction and improved partner functioning in numerous trials (e.g., Monson et al., 2012; Schumm et al., 2013). Additionally, MDMA-assisted psychotherapy has demonstrated large decreases in PTSD symptoms across several studies (Mithoefer et al., 2019). Therefore, in an effort to facilitate deep healing in the context of relationships, we combined CBCT for PTSD with MDMA in a pilot trial. This talk will share the process of combining these approaches, the outcomes of the trial, as well as illuminating the possibilities moving forward of using dyadic frameworks as well as protocol-based interventions with MDMA.