Back to All Events

Charles Grob: Psilocybin vid livets slutskede

  • Karolinska Institutet 3 Berzelius väg Solna, Stockholms län, 171 65 Sweden (map)

Att diagnostiseras med en dödlig sjukdom innebär att på allvar konfronteras med sin egen dödlighet. Många patienter upplever en stark ångest över detta, som djupt påverkar relationer och livskvalitet. Inom vården hamnar detta lidande ofta i skymundan, då fokus ligger på den primära diagnosen. Så hur kan vi på bästa sätt hjälpa människor försonas med det faktum att de står inför sin egen död?

I takt med att forskare över hela världen åter börjat intressera sig för möjliga terapeutiska effekter av psykedeliska substanser, har psilocybin-assisterad psykoterapi för ångest vid livets slutskede vuxit fram som en av de mest lovande interventionerna. Efter att goda resultat publicerats i december 2016 förbereds nu större studier (fas III), som kan innebära att behandlingen godkänns inom vården i USA.

Charles Grob, professor i psykiatri och pediatrik vid UCLA School of Medicine, står i framkanten av denna utveckling. Han var med och utvecklade det protokoll som används i forskningen och genomförde själv den första pilotstudien 2011. Idag överser han forskningen i egenskap av styrelseledamot vid Heffter Research Institute, samtidigt som han själv forskar på MDMA-assisterad psykoterapi. På Karolinska Institutet kommer Charles presentera hur psilocybin-assisterad behandling går till, med särskilt fokus på säkerhetsparametrar och möjliga terapeutiska mekanismer.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Tid: Tisdag 3 oktober 17:00 - 19:00
Plats: Berzeliussalen, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se)

Facebook-evenemang hittar du här.