Back to All Events

Tomas Palenicek: Psilocybin and the Psychedelic Experience

  • Samuelssonsalen, Karolinska Institutet 6 Tomtebodavägen Solna, Stockholms län, 171 65 Sweden (map)

Psilocybin's Effects on Perception, Psychedelic Experience and Neural Dynamics – Results of the Czech Study

Intresset för terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser ökar runt om i världen, i takt med lovande forskningsresultat från små studier. Men vad vet vi egentligen om vilka effekter dessa substanser har på hjärnan? Och hur kommer det sig att psykosliknande tillstånd kan ge positiva effekter på lång sikt?

Tomas Palenicek, MD PhD, har ägnat de senaste 15 åren åt forskning på MDMA, LSD, meskalin, 2C-B, ketamin och cannabis. Nu leder han en pågående fMRI-studie vid Prague Psychiatric Center, för att kartlägga effekterna av psilocybin på perception och hjärndynamik. Hittills har 20 försökspersoner administrerats psilocybin eller placebo enligt en dubbelblind crossover-design. Hos de flesta försökspersonerna inducerade psilocybin fullt psykedeliska effekter mätt med psykometriska mått; förändrad visuell perception, upplevelse av tid och musik, samt signifikanta effekter mätt med EEG och fMRI. Under presentationen kommer Tomas summera preliminära resultat från studien samt diskutera möjliga verkningsmekanismer och idéer för vidare studier.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Föreläsningen kommer att sändas live över Facebook. 

Tid: Torsdag 15 juni 17:00 - 19:00
Plats: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se)

--------------------------------------------------------------

Psilocybin's Effects on Perception, Psychedelic Experience and Neural Dynamics – Results of the Czech Study

The interest in therapeutic applications of psychedelic substances is increasing around the world, in line with promising data from small studies. But what do we really know about the effects of these substances on the brain? And how can it be that psychos-like states can have positive effects in the long term?

Tomas Palenicek, MD PhD, has spent the last 15 years researching MDMA, LSD, mescaline, 2C-B, ketamine and cannabis. Now he is the principal investigator of a brain imaging study at Prague Psychiatric Center, charting the effects of psilocybin on perception and brain dynamics. So far, 20 subjects have been administered psilocybin or placebo in a double-blind crossover design. In most subjects, psilocybin induced fully psychedelic effects measured with psychometric scales; altered visual perception, perception of time and music, as well as significant effects measured with EEG and fMRI. During the presentation, Tomas will summarize preliminary findings from the study as well as discuss possible mechanisms of action and ideas for further studies.

The lecture is free and no registration is required, but seats are limited. Participants are advised to arrive early to secure a seat. The lecture will be livestreamed via Facebook. 

Time: Thursday June 15th, 17.00 - 19.00
Place: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institute
For more information: contact Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se)

Earlier Event: May 12
Psykedelisk Pub Uppsala