Back to All Events

Nätverksmöte

Vi arrangerar nätverksmöten i Stockholm ungefär en gång i månaden och på sikt även i andra städer i Sverige. Nätverksmöten är informella träffar för medlemmar med syfte att knyta kontakter, utbyta idéer och lära sig av varandra. Föreningen bjuder på fika och diskussionerna rör sig ofta kring ett på förhand valt tema. Ibland bjuder vi in externa experter som föreläser. 

Vill du veta mer? Skicka ett mail eller bli medlem!