Back to All Events

Robin Carhart-Harris: Psychedelic drugs in science and medicine

  • Karolinska Institutet 3 Berzelius väg Solna, Stockholms län, 171 65 Sweden (map)

Dr Robin Carhart-Harris forskar vid Imperial College London där han genomför banbrytande arbete på psykedeliska läkemedel såsom LSD, psilocybin, och MDMA. Tillsammans med professor David Nutt m.fl., har hans grupp nyligen genomfört den första hjärnavbildningsstudien av LSD, vilken visar dess effekter på cerebral elektrisk aktivitet och blodflöde. Dr Carhart-Harris har varit först med att visa att LSD orsakar minskad aktivitet i större delen av hjärnbarken jämfört med placebo, men samtidigt orsakar ökad funktionell konnektivitet korrelerad till subjektiva upplevelser av egoupplösning samt serotonin 2A-receptorer.

Vid sitt första föredrag i Sverige kommer Dr Carhart-Harris dela de senaste resultaten av sitt arbete på psykedeliska ämnen och deras terapeutiska potential vid behandling av affektiva störningar. Föreläsningen kommer att vara gratis och ingen föranmälan krävs, men platserna är begränsade. Deltagare rekommenderas att komma tidigt för att säkra en plats.

Tid: Måndag 30 maj 18: 30-19: 30
Plats: Föreläsningssal Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Gustav Nilsonne (gustav.nilsonne@ki.se)

------------------------------------------------------------

Dr Robin Carhart-Harris is a postdoctoral researcher at Imperial College London conducting pioneering work on psychedelic drugs, such as LSD, psilocybin, and MDMA. Together with professor David Nutt and others, his group has recently conducted the first brain imaging study of LSD, showing its effects on cerebral electric activity and blood flow. Dr Carhart-Harris has been first to show that LSD causes decreased activity in most of the cerebral cortex, compared to placebo, but at the same time causes increased functional connectivity correlated to subjective experiences of ego dissolution and to serotonin 2A receptors. 

At his first ever public talk in Sweden, Dr Carhart-Harris will share recent results of his work on psychedelic substances and their therapeutic potential in the treatment of affective disorders. The lecture will be free and no registration is required - however, seats are limited. Attendees are recommended to arrive early to secure a seat.

Time: Monday May 30th 18:30-19:30
Venue: Lecture hall Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
For more information: contact Gustav Nilsonne (gustav.nilsonne@ki.se)

Earlier Event: May 28
Nätverksmöte
Later Event: October 23
Förhandsvisning: Psychedelia (2016)