Psychedelic-assisted therapy as an evidence-based approach - are we there yet?
Sep
17
5:00 PM17:00

Psychedelic-assisted therapy as an evidence-based approach - are we there yet?

  • Lecture Hall Vesalius, Karolinska Institutet (map)
  • Google Calendar ICS

For several decades, studies with classical psychedelics have been significantly hampered by their legal status. Recently, researchers have begun to re-examine their therapeutic value launching a number of new small-scale studies, which have provided a substantial body of evidence for their efficacy and acceptable safety profile in the treatment of several psychiatric conditions such as depression, anxiety disorders and addictions.

What are the mechanisms of action of these substances? What makes them special in comparison to other psychoactive drugs? Finally, what is the context, indications and contraindications for psychedelic-assisted therapy? Can we call it an "evidence-based approach"? These and other related questions will be the topic of discussion in the present event.

We begin with a lecture by Dr. Alexander Lebedev who is a psychiatrist and postdoctoral researcher at Karolinska Institutet. As a part of his work, he has collaborated with the Psychedelic Research Group at Imperial College London, which resulted in two publications. He will give an overview of the ongoing research in the field of psychedelic-assisted therapy and summarize recent findings concerning its safety and efficacy.

More information about the panel discussion will be announced shortly.

The event is free of charge and no registration is required. Seats are however limited; it is advised to arrive early to secure a seat.

View Event →
#cpp2018 - Kick-off och fest!
Apr
27
5:00 PM17:00

#cpp2018 - Kick-off och fest!

Välkomna på kick-off inför Colloquium on Psychedelic Psychiatry 2018! Syftet med kvällen är att presentera projektet och de olika arbetsgrupperna för att ge fler möjlighet att delta i processen.

Kvällen inleds med välkomstdrink och en presentation av projektet som beräknas ta ungefär en timme. Sedan serveras middag följd av någon mer informell aktivitet och fest. Vi har Noden för oss själva hela kvällen!

Evenemanget är öppet för medlemmar och övriga som är intresserade av att bidra till konferensen. Hela evenemanget är gratis, men eftersom vi kommer att laga mat behöver man anmäla sig senast 23 april på den här länken: https://goo.gl/forms/z6aq8yPtyYC09Egb2

Välkomna!

View Event →
Peter Sjöstedt-Hughes: Panpsychism and Psychedelic Sentience
Nov
3
6:00 PM18:00

Peter Sjöstedt-Hughes: Panpsychism and Psychedelic Sentience

Nätverket för Psykedelisk Vetenskap har nöjet att få presentera en föreläsning inom medvetandefilosofi med filosofen Peter Sjöstedt-Hughes.

Panpsykism, idén att medvetande är en fundamental aspekt av allt som existerar, är i processen av att återfå statusen som ett legitimt perspektiv inom medvetandefilosofi. I samma veva sker också ett återuppvaknande av forskning inom psykedeliska substanser och psykedeliska medvetandetillstånd.

Den brittisk-svenske filosofen Peter Sjöstedt-Hughes föredrag handlar om hur dessa två forskningsfällt kan korsa varandra: om vad en verklig panpsychism skulle innebära för tolkningen av olika typer av psykedeliska medvetandetillsånd. Undersökningen innefattar bland annat tankar från Gustav Fechner, William James, A. N. Whiteheads och Bertrand Russells tankar.

Efter föreläsningen för skribenten och komikern Aron Flam en diskussion med Peter Sjöstedt-Hughes om de teman föreläsningen gått igenom.

Både föreläsningen och diskussionen är på engelska. Information om eventuellt inträde och praktiska detaljer kommer inom kort.

View Event →
Peter Gasser: LSD-assisterad psykoterapi i gruppformat
Oct
30
6:00 PM18:00

Peter Gasser: LSD-assisterad psykoterapi i gruppformat

Nätverket för psykedelisk vetenskap har den stora äran att presentera den schweiziske psykiatrikern Peter Gasser som gästföreläsare på Karolinska Institutet. 

Med såväl kliniska som prekliniska erfarenheter, är det få personer i världen som kan mäta sig med Peter Gassers samlade kunskaper inom området psykedelisk terapi. För nästan 30 år sedan var han en av endast fem läkare som lagligt fick använda MDMA och LSD i klinisk psykoterapi i Schweiz mellan åren 1988 och 1993. År 2007 startade Gasser den första kontrollerade kliniska studien med LSD på över 40 år, vilken gav stöd för att LSD kan ha god effekt på ångest i livets slutskede [1,2]. Hans forskningsgärning på LSD och LSD-assisterad psykoterapi [3,4] fortskrider och just nu genomförs en studie på LSD-assisterad psykoterapi i gruppformat.

Den 30 oktober kommer Gasser till Stockholm och KI för att ge en överblick på hur man kan arbeta terapeutiskt med LSD, samt dela med sig av preliminära fynd från den pågående studien. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Tid: Måndag 30 oktober 18:00 - 20:00
Plats: Hörsal Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se) 

View Event →
Mendel Kaelen: Musikens roll vid psykedelisk psykoterapi
Oct
20
6:00 PM18:00

Mendel Kaelen: Musikens roll vid psykedelisk psykoterapi

Nätverket för psykedelisk vetenskap bjuder in till en magisk afton där vi kombinerar vetenskap och konst för att skapa en unik upplevelse. Kvällens gäst, Mendel Kaelen, är hjärnforskare vid Imperial College London och specialist på musikens betydelse vid psykedelisk psykoterapi. Hans forskning inkluderar hjärnavbildningsstudier med såväl psilocybin som LSD, där han bl.a. visat att den subjektiva upplevelsen av musiken predicerar terapeutiskt utfall. Mendels tvärvetenskapliga expertis ger honom ett unikt perspektiv på såväl musikpsykologi som psykedelisk vetenskap.

Denna mörka höstkväll har vi bokat Noden i Stockholm, en kort bussresa från Slussen. Kvällen inleds med ett föredrag och frågestund med Mendel, efter vilket vi får möjlighet att lyssna till utvalda stycken av den musik som använts i forskningen. Självklart har vi tillgång till Nodens väl tilltagna ljudsystem. Efter kl 22 öppnar vi dörrarna för Free Flow, ett nyktert dansevenemang som pågår långt in på småtimmarna.

Biljetter finns att köpa här. Pris 150 kr (50kr för medlemmar). Bli medlem här.

View Event →
Charles Grob: Psilocybin vid livets slutskede
Oct
3
5:00 PM17:00

Charles Grob: Psilocybin vid livets slutskede

Att diagnostiseras med en dödlig sjukdom innebär att på allvar konfronteras med sin egen dödlighet. Många patienter upplever en stark ångest över detta, som djupt påverkar relationer och livskvalitet. Inom vården hamnar detta lidande ofta i skymundan, då fokus ligger på den primära diagnosen. Så hur kan vi på bästa sätt hjälpa människor försonas med det faktum att de står inför sin egen död?

I takt med att forskare över hela världen åter börjat intressera sig för möjliga terapeutiska effekter av psykedeliska substanser, har psilocybin-assisterad psykoterapi för ångest vid livets slutskede vuxit fram som en av de mest lovande interventionerna. Efter att goda resultat publicerats i december 2016 förbereds nu större studier (fas III), som kan innebära att behandlingen godkänns inom vården i USA.

Charles Grob, professor i psykiatri och pediatrik vid UCLA School of Medicine, står i framkanten av denna utveckling. Han var med och utvecklade det protokoll som används i forskningen och genomförde själv den första pilotstudien 2011. Idag överser han forskningen i egenskap av styrelseledamot vid Heffter Research Institute, samtidigt som han själv forskar på MDMA-assisterad psykoterapi. På Karolinska Institutet kommer Charles presentera hur psilocybin-assisterad behandling går till, med särskilt fokus på säkerhetsparametrar och möjliga terapeutiska mekanismer.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Välkomna!

Tid: Tisdag 3 oktober 17:00 - 19:00
Plats: Berzeliussalen, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se)

Facebook-evenemang hittar du här.

View Event →
Tomas Palenicek: Psilocybin and the Psychedelic Experience
Jun
15
5:00 PM17:00

Tomas Palenicek: Psilocybin and the Psychedelic Experience

  • Samuelssonsalen, Karolinska Institutet (map)
  • Google Calendar ICS

Psilocybin's Effects on Perception, Psychedelic Experience and Neural Dynamics – Results of the Czech Study

Intresset för terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser ökar runt om i världen, i takt med lovande forskningsresultat från små studier. Men vad vet vi egentligen om vilka effekter dessa substanser har på hjärnan? Och hur kommer det sig att psykosliknande tillstånd kan ge positiva effekter på lång sikt?

Tomas Palenicek, MD PhD, har ägnat de senaste 15 åren åt forskning på MDMA, LSD, meskalin, 2C-B, ketamin och cannabis. Nu leder han en pågående fMRI-studie vid Prague Psychiatric Center, för att kartlägga effekterna av psilocybin på perception och hjärndynamik. Hittills har 20 försökspersoner administrerats psilocybin eller placebo enligt en dubbelblind crossover-design. Hos de flesta försökspersonerna inducerade psilocybin fullt psykedeliska effekter mätt med psykometriska mått; förändrad visuell perception, upplevelse av tid och musik, samt signifikanta effekter mätt med EEG och fMRI. Under presentationen kommer Tomas summera preliminära resultat från studien samt diskutera möjliga verkningsmekanismer och idéer för vidare studier.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Föreläsningen kommer att sändas live över Facebook. 

Tid: Torsdag 15 juni 17:00 - 19:00
Plats: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se)

--------------------------------------------------------------

Psilocybin's Effects on Perception, Psychedelic Experience and Neural Dynamics – Results of the Czech Study

The interest in therapeutic applications of psychedelic substances is increasing around the world, in line with promising data from small studies. But what do we really know about the effects of these substances on the brain? And how can it be that psychos-like states can have positive effects in the long term?

Tomas Palenicek, MD PhD, has spent the last 15 years researching MDMA, LSD, mescaline, 2C-B, ketamine and cannabis. Now he is the principal investigator of a brain imaging study at Prague Psychiatric Center, charting the effects of psilocybin on perception and brain dynamics. So far, 20 subjects have been administered psilocybin or placebo in a double-blind crossover design. In most subjects, psilocybin induced fully psychedelic effects measured with psychometric scales; altered visual perception, perception of time and music, as well as significant effects measured with EEG and fMRI. During the presentation, Tomas will summarize preliminary findings from the study as well as discuss possible mechanisms of action and ideas for further studies.

The lecture is free and no registration is required, but seats are limited. Participants are advised to arrive early to secure a seat. The lecture will be livestreamed via Facebook. 

Time: Thursday June 15th, 17.00 - 19.00
Place: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institute
For more information: contact Alexander Lebedev (alexander.lebedev@ki.se)

View Event →
May
12
5:30 PM17:30

Psykedelisk Pub Uppsala

Den 12 maj har Institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet bjudit in forskaren Mendel Kaelen från Imperial College London för att föreläsa om musikens betydelse inom forskning på psykedeliska substanser. 

Mer om föreläsningen här: 
http://www.psyk.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=23366
https://www.researchgate.net/profile/Mendel_Kaelen

Vi hoppas att många studenter och andra Uppsalabor har möjlighet att närvara vid föreläsningen, som är gratis och öppen för allmänheten. För de som vill fortsätta diskussionen efteråt, eller bara umgås med andra intresserade, kommer vi promenera över till William's Pub i närheten för en kall öl och gott sällskap. Även de som inte hade möjlighet att närvara på föreläsningen är förstås välkomna till puben. Ett utmärkt tillfälle att träffa andra forskare och forskningsintresserade studenter!

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/195539394270808/

View Event →
The Substance: Albert Hofmann's LSD
Feb
12
3:00 PM15:00

The Substance: Albert Hofmann's LSD

Återigen bjuder Nätverket för psykedelisk vetenskap in till öppen filmvisning och efterföljande paneldiskussion. Denna gång gräver vi lite i arkivet och visar Martin Witz' film The Substance, en prisbelönt dokumentär från 2011 om upptäckten och betydelsen av LSD.

Trailern hittar du här: 
https://www.youtube.com/watch?v=SDK6JYs-b-4

Som vanligt är det gratis inträde för medlemmar i NPV (2017). För övriga kostar evenemanget 50 kr, som betalas i dörren med kontanter eller Swish. Registrering är obligatorisk och görs här

Välkomna!

View Event →
Jordi Riba: Ayahuasca - from the Amazon to clinical research
Dec
18
5:00 PM17:00

Jordi Riba: Ayahuasca - from the Amazon to clinical research

 

Den psykedeliska brygden ayahuasca har under de senaste 5-10 åren gått från att vara relativt okänd i väst till att närmast bli en del av populärkulturen. Vissa pratar om ayahuasca som en medicin som kan lära oss saker om oss själva och vår omvärld. Andra varnar för att det är en drog som skapar ångest och kan utlösa psykoser. Så vad är då ayahuasca och vad gör det med den mänskliga hjärnan?

Dr. Jordi Riba erhöll sin doktorstitel i farmakologi 2003 vid Autonomous University of Barcelona (UAB), med en avhandling på den mänskliga farmakologin av ayahuasca. Han är docent i farmakologi vid UAB och innehar även en forkartjänst vid Sant Pau-sjukhuset i Barcelona. Med närmare 60 publikationer har Ribas forskning lett honom till att studera allt från neurologiska mekanismer till kreativitet, personlighet, meditation och antidepressiva effekter kopplade till ayahuasca. 

Den 18:e december kommer Jordi Riba ge en överblick av sina fynd de senaste 15 åren, den forskning han är involverad i för tillfället och hur han ser på fältets framtid. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats.

Tid: Söndag 18 december 17:00 - 18:30
Plats: Föreläsningssal Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Gustav Nilsonne (gustav.nilsonne@ki.se)

View Event →
David Nutt: The New Psychedelic Revolution in Psychiatric Medicine
Nov
16
6:00 PM18:00

David Nutt: The New Psychedelic Revolution in Psychiatric Medicine

  • Karolinska Institutet, hörsal Berzelius (map)
  • Google Calendar ICS

Forskning på psykedeliska droger avbröts på 1960-talet på grund av förändringar i lagstiftning. Nu återupptas dock forskningen på dessa ämnen, både som terapeutiska hjälpmedel i psykiatrin och som experimentella verktyg för öka vår förståelse för den mänskliga hjärnan.

David Nutt står i framkanten av denna utveckling i egenskap av chef för ett forskarlag med Robin Carhart-Harris och andra forskare vid Imperial College, London. Tillsammans genomför de kliniska studier på psykedeliska ämnen, inklusive psilocybin vid behandling av depression. De använder också hjärnscanning för att utreda effekterna av psykedeliska droger på aktivitet och konnektivitet i hjärnan. Under denna föreläsning kommer David berätta om de senaste forskningsfynden och dela med sig av sin vision av framtiden inom psykedelisk vetenskap.

Docenten Mussie Msghina, Karolinska Institutet, kommer att diskutera professor Nutts fynd. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men platserna är begränsade. Deltagare rekommenderas att komma tidigt för att säkra en plats.

View Event →
Jungian Insights Into Psychedelic Experience: Dr. Scott J. Hill
Nov
12
1:30 PM13:30

Jungian Insights Into Psychedelic Experience: Dr. Scott J. Hill

NPV invites you to a half-day seminar with Dr. Scott J. Hill to discuss the relevance of Carl Jung’s psychology to understanding psychedelic experiences.

Dr. Hill’s presentation focuses on the relevance of Jung’s psychology to understanding especially intense psychedelic experiences brought on by powerful infusions of numinous imagery and associated emotions rising into consciousness from the collective unconscious, overwhelming the ego, and leaving one feeling, in Jung’s words, “delivered up.” 

While such intense experiences are potentially traumatic, they offer, under the right conditions, the opportunity for psychological healing and personal transformation.

Following a brief introduction to basic Jungian concepts and Jung’s explanation of the psychological dynamic underlying psychedelic experiences, this talk will focus on how Jung’s concepts of archetypes and the collective unconscious, characterized by Jung as having a “supernormal degree of luminosity,” help us explain challenging psychedelic
experiences and their transformative potential. These concepts will be illustrated by casestudy material from pioneering Jungian LSD therapy conducted in the 1950s, and from contemporary clinical psychedelic research in the last decade at institutions such as Johns Hopkins University and New York University. Dr. Hill holds degrees in psychology from the University of Minnesota and in philosophy and religion from the California Institute of Integral Studies.

The seminar is based on Dr. Hill's disseration: 'Confrontation with the Unconscious: Jungian Depth Psychology and Psychedelic Experience.' 

You can read more about it here:

http://www.sunypress.edu/p-5863-confrontation-with-the-unconsci.aspx

The seminar will be held in English. Dr. Hill does speak Swedish however, so questions may be asked in Swedish. 

As always, fika will be available throughout the seminar.

View Event →
Förhandsvisning: Psychedelia (Skövde)
Nov
6
4:00 PM16:00

Förhandsvisning: Psychedelia (Skövde)

Efter en fullsatt visning i Stockholm arrangerar vi nu ytterligare en visning i Skövde av dokumentärfilmen Psychedelia!

Frågan om huruvida psykedeliska droger kan ha medicinsk potential har nyligen uppmärksammats av bland annat SVT. Psychedelia utforskar historian bakom dessa substanser, berättad med röster från några av USA’s främsta universitet, där man idag genomför kliniska studier. Medverkande är bl.a. Charles Grob från UCLA och Matthew Johnson från Johns Hopkins.

Vi har fått möjligheten att visa filmen GRATIS för allmänheten. Se därför till att boka in tid och plats, och ta chansen att vidga vyerna för vad som kan komma att bli en ny disciplin inom vården!

Registrering är obligatorisk och görs här

View Event →
Förhandsvisning: Psychedelia (2016)
Oct
23
7:00 PM19:00

Förhandsvisning: Psychedelia (2016)

Nätverket för psykedelisk vetenskap bjuder in till en exklusiv förhandsvisning av den helt nyproducerade dokumentärfilmen Psychedelia: A Documentary 

Filmen följer den nya våg forskning på psykedelia som bedrivs vid några av USA's främsta universitet. Medverkar gör bl.a. Charles Grob och Roland Griffiths. Det kommer dröja ett bra tag innan filmen kommer ut så missa inte chansen att se den med oss! 

Efter filmen följer förfriskningar samt en paneldiskussion med utvalda personer från olika discipliner. Priset för deltagande är 50kr, eller gratis för medlemmar i NPV. Betalning sker på plats med kontanter eller swish.

Registrering är obligatorisk och görs här

Välkomna!

View Event →
 Robin Carhart-Harris: Psychedelic drugs in science and medicine
May
30
6:30 PM18:30

Robin Carhart-Harris: Psychedelic drugs in science and medicine

Dr Robin Carhart-Harris forskar vid Imperial College London där han genomför banbrytande arbete på psykedeliska läkemedel såsom LSD, psilocybin, och MDMA. Tillsammans med professor David Nutt m.fl., har hans grupp nyligen genomfört den första hjärnavbildningsstudien av LSD, vilken visar dess effekter på cerebral elektrisk aktivitet och blodflöde. Dr Carhart-Harris har varit först med att visa att LSD orsakar minskad aktivitet i större delen av hjärnbarken jämfört med placebo, men samtidigt orsakar ökad funktionell konnektivitet korrelerad till subjektiva upplevelser av egoupplösning samt serotonin 2A-receptorer.

Vid sitt första föredrag i Sverige kommer Dr Carhart-Harris dela de senaste resultaten av sitt arbete på psykedeliska ämnen och deras terapeutiska potential vid behandling av affektiva störningar. Föreläsningen kommer att vara gratis och ingen föranmälan krävs, men platserna är begränsade. Deltagare rekommenderas att komma tidigt för att säkra en plats.

Tid: Måndag 30 maj 18: 30-19: 30
Plats: Föreläsningssal Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
För mer information: kontakta Gustav Nilsonne (gustav.nilsonne@ki.se)

------------------------------------------------------------

Dr Robin Carhart-Harris is a postdoctoral researcher at Imperial College London conducting pioneering work on psychedelic drugs, such as LSD, psilocybin, and MDMA. Together with professor David Nutt and others, his group has recently conducted the first brain imaging study of LSD, showing its effects on cerebral electric activity and blood flow. Dr Carhart-Harris has been first to show that LSD causes decreased activity in most of the cerebral cortex, compared to placebo, but at the same time causes increased functional connectivity correlated to subjective experiences of ego dissolution and to serotonin 2A receptors. 

At his first ever public talk in Sweden, Dr Carhart-Harris will share recent results of his work on psychedelic substances and their therapeutic potential in the treatment of affective disorders. The lecture will be free and no registration is required - however, seats are limited. Attendees are recommended to arrive early to secure a seat.

Time: Monday May 30th 18:30-19:30
Venue: Lecture hall Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet
For more information: contact Gustav Nilsonne (gustav.nilsonne@ki.se)

View Event →
Nätverksmöte
May
28
4:00 PM16:00

Nätverksmöte

Vi arrangerar nätverksmöten i Stockholm ungefär en gång i månaden och på sikt även i andra städer i Sverige. Nätverksmöten är informella träffar för medlemmar med syfte att knyta kontakter, utbyta idéer och lära sig av varandra. Föreningen bjuder på fika och diskussionerna rör sig ofta kring ett på förhand valt tema. Ibland bjuder vi in externa experter som föreläser. 

Vill du veta mer? Skicka ett mail eller bli medlem!

View Event →
Global Psychedelic Dinner
Apr
23
6:00 PM18:00

Global Psychedelic Dinner

Vill du bidra till forskning på psykedelia? Nu anordnar vi i samarbete med Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) en insamling till förmån för forskning på MDMA-assisterad psykoterapi för personer med svår posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Kvällen är ett utmärkt tillfälle att träffa likasinnade och lära sig mer om ett växande och viktigt forskningsområde!

Middagen kommer att ske på Noden, 7 minuter med buss från Slussen. Under kvällen bjuder företrädare från NPV på ett antal miniföredrag om psykedelisk vetenskap, men framför allt handlar kvällen om lära känna varandra. Det blir ett knytkalas - ta med din egen specialitet och bjud några nya vänner! Det kommer under kvällen vara möjligt att donera pengar såväl kontant som med Swish (minst 50 kr), men redan nu kan du donera online genom vår egen insamling på razoo. 

Antalet platser är begränsat och registrering är obligatorisk. Registrering sker här.

Välkomna på psykedelisk middag på Noden 23 april!

Nätverkets insamling på razoo: 
https://svgives.razoo.com/us/story/Filip-S-Psychedelic-Dinner
Mer information:
http://www.psychedelicdinner.org/
http://www.maps.org/

View Event →